เครือบริษัท ICP

เครือบริษัท ICP

บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือของกลุ่มตระกูล "สุวรรณนภาศรี" ซึ่งมี คุณวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการ โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ เช่น

บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าวัตถุดิบ ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ภายใต้ตรา สินค้า "ไอ ซี พี"

บริษัท ไอ. ซี. พี. เคมิคอลส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอุตสาหกรรรม

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอพาร์ทเมนท์

บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่ม ภายใต้ตราสินค้า "กรีนเฟรช"

บริษัท ไอ ซี พี เฮ้าส์ซิ่งแลนด์ จำกัด ดำเนิน ธรุกิจให้เช่า อาคารสำนักงาน ย่านสุรวงศ์ พื้นที่ซึ่งเป็นใจกลางกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนกรุงเทพพิทยา โรงเรียนเอกชนภายใต้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านวิทยาการอารักขาพืชมาเป็นเวลานาน โดยเป็นผู้จัดหาแหล่งสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ดำเนินการผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

และยังมีธุรกิจในเครืออีกมากมาย โดยมีพนักงานรวมกว่า 2,000 คน