ชาวนายิ้มกว้าง เพราะเลือกใช้ ปุ๋ยตราม้าบิน

ชาวนายิ้มกว้าง เพราะเลือกใช้ ปุ๋ยตราม้าบิน

ชาวนายิ้มกว้าง เพราะเลือกใช้ ปุ๋ยตราม้าบิน

#สูตรปุ๋ยตราม้าบินสำหรับนาข้าว

-นาดินเหนียว ใช้ปุ๋ยตราม้าบินสูตร 16 - 20 - 0 + 12S
-นาดินทราย ใช้ปุ๋ยตราม้าบินสูตร 16-8-8+1.3MgO+6.7S 
ใส่ครั้งแรก ใช้ช่วงข้าวอายุ 15-30 วัน
คุณสมบัติ : ช่วยเร่งราก แตกกอดี ให้พืชหาอาหารได้ดี ลำต้นแข็งแรง เขียวทน เขียวนาน
วิธีการใช้ : ในอัตราการใช้ 25-30 กก./ไร่

-ปุ๋ยตราม้าบินสูตร : 15 - 15 - 15 + 1.3MgO + 7S 
ใส่ครั้งที่ 2 ใช้ช่วงข้าวอายุ 45-60 วัน 
คุณสมบัติ : ช่วยให้เมล็ดเต่ง รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก
วิธีการใช้ : อัตรา 25-30 กก./ไร่

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Inbox

ปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยแรงพลังม้า ปุ๋ยม้าพลังแรง
-----------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม
บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด
อาคารส่งเสริมประกันภัย 42 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Tel: 02-266-9030
Website: http://www.icpfertilizer.com
Inbox ทางเพจ: http://m.me/Puimabin
https://www.facebook.com/PuiMabin
#ปุ๋ยตราม้าบิน #ปุ๋ยแรงพลังม้า #ปุ๋ยม้าพลังแรง #เกษตรกร #ปุ๋ยเคมี#แม่ปุ๋ยนำเข้า #ปุ๋ยสูตรนำเข้า #ปุ๋ยสูตรมาตรฐาน #ปุ๋ยสูตรเข้มข้น