ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ประจำวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ประจำวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 60
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด"

ประจำวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 60
เกษตรกรผู้โชคดี คุณบุญเฮง สิงขรณ์
ร้านค้าผู้โชคดี    ร้านภูมิพัฒนาเกษตรไทย จ.พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ