ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ประจำวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ประจำวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 60
ประจำวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 60
เกษตรกรผู้โชคดี คุณศุภวัฒน์ ทิพย์รักษา
ร้านค้าผู้โชคดี ร้านมานพการเกษตร จ.สุราษฏร์ธานี
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ