ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ประจำวันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ประจำวันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 60
ประกาศรายชื่อเกษตรกรและร้านค้าผู้โชคดี 
จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด"

ประจำวันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 60
เกษตรกรผู้โชคดี คุณปริยากร ผิวเหลือง
ร้านค้าผู้โชคดี ร้านอารมณ์การเกษตร ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ