ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ประจำวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ประจำวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 60
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด"

ประจำวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 60
เกษตรกรผู้โชคดี คุณกิติภัฒน์ เอียมทัด
ร้านค้าผู้โชคดี    หจก.วิชัยการเกษตร อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ