ประกาศรายชื่อเกษตรกรและร้านค้าผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด"

ประกาศรายชื่อเกษตรกรและร้านค้าผู้โชคดี จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด"
ประกาศรายชื่อเกษตรกรและร้านค้าผู้โชคดี 
จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด"

ประจำวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 60
เกษตรกรผู้โชคดี คุณบุญเลิศ จรัสธรรมกุล
ร้านค้าผู้โชคดี ร้านนานาการเกษตรวังเจ้า ต.เชียงของ อ.วังเจ้า จ.ตาก