ปุ๋ยตราม้าบิน ขอเชิญทุกท่านชม MV กลั่นจากหัวใจคน Thai Fight ชม MV เพลงกษัตริย์นักสู้

ปุ๋ยตราม้าบิน ขอเชิญทุกท่านชม MV กลั่นจากหัวใจคน Thai Fight ชม MV เพลงกษัตริย์นักสู้
THAI FIGHT ขอถวายบทเพลงนี้เพื่อพ่อหลวง... https://youtu.be/5SgPTA3N_84