ภาพบรรยากาศ งานสังสรรค์ ลูกค้าคนพิเศษ ภาคอีสาน

1
มิย
2558
ภาพบรรยากาศ งานสังสรรค์ ลูกค้าคนพิเศษ ภาคอีสาน
By: พายุ มหาศาล
ภาพบรรยากาศบางส่วน งานประชุมและสังสรรค์ ลูกค้าคนพิเศษ ภาคอีสาน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ.โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น