มอบรถยนต์ HONDA ACCORD 2.0 แก่ร้านที่โชคดี

มอบรถยนต์ HONDA ACCORD 2.0 แก่ร้านที่โชคดี
 คุณ สุรศักดิ์ สุวรรณภาศรี เป็นผู้มอบ รางวัลแด่ คุณไพโรจน์ ศิวะพรชัย เจ้าของ บริษัท ศิวะเคมีการเกษตร จำกัด