มูลนิธิ ขาเทียม

1
ตค
2558
มูลนิธิ ขาเทียม
By: Pepsi

Lo lo lo หมีมาแล้ว เมื่อไม่นานนี้ หมีไปทำบุญมาและนำบุญมาฝากทุกท่านด้วยคะ สาธุๆๆ

ที่ผ่านมาทางหมีและ Supplier ของทางเรา บริษัท Dow chemicals จำกัด ได้ทำการร่วมกันบริจาคกันมาตลอดๆๆ กับโครงการ ของทางมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาด แบบทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่างๆกับผู้พิการ ซึ่งทางมูลนิธิไม่เพียงแต่ผลิตขาเทียมเท่านั้น แต่ยังซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุดของผู้พิการ รวมถึงการให้ความรู้กับทางหน่วยปฎิบัติงานของโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ต่างๆ ถึงวิธีการให้บริการกับผู้พิการ เพื่อความสะดวกของผู้พิการมากขึ้น แบบฟรีฟรี อีกด้วยคะ ถือว่าเป็นมูลนิธิที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการเป็นอย่างยิ่ง หมีปรบมือรัวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ซึ่งการเดินทางไปร่วมบริจาคในครั้งนี้ นำทีมโดยผู้นำของทางหมีเคมีเรา คุณสมศักดิ์ ฉัตรธีรภัทร นั่นเอง โดยเดินทางไปยัง บริษัท Dow Chemicals จำกัดและได้ทำการบริจาคเงินจำนวน 50,000.- บาท ให้แก่ทางมูลนิธิ ถือว่าเป็นการบริจาคที่มีคุณค่าอย่างสูงต่อผู้พิการขาขาดคะ หมีปรบมือรัวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ