รายชื่อเกษตรกรและร้านค้าผู้โชคดีจากรายการ "ปุ๊บปั๊บ รับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด"

รายชื่อเกษตรกรและร้านค้าผู้โชคดีจากรายการ "ปุ๊บปั๊บ รับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด"

รายชื่อเกษตรกรและร้านค้าผู้โชคดี 
จากรายการ "ปุ๊บปั๊บรับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด"
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 23/07/2559
เกษตรกรผู้โชคดี คุณจรูญ เนยสูงเนิน จ.สุโขทัย
ร้านค้าผู้โชคดี ร้านพรสวรรค์เคมีเกษตร-แก็ส จ.สุโขทัย
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 30/07/2559
เกษตรกรผู้โชคดี คุณสมจิตร เพชรผึ้ง จ.นครสวรรค์
ร้านค้าผู้โชคดี ร้านธัญญาพร จ.นครสวรรค์
สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 06/08/2559
เกษตรกรผู้โชคดี คุณคำรณ มีสุข จ.สุโขทัย
ร้านค้าผู้โชคดี ร้านพรสวรรค์เคมีเกษตร-แก็ส จ.สุโขทัย
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ วันที่ 13/08/2559
เกษตรกรผู้โชคดี คุณแฉล้ม โชระเวก จ.กาญจนบุรี
ร้านค้าผู้โชคดี บริษัทศิวะเคมีการเกษตร จำกัด จ.สุพรรณบุรี
สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 20/08/2559
เกษตรกรผู้โชคดี คุณศิริชัย ทองทา จ.กำแพงเพชร
ร้านค้าผู้โชคดี ร้านเกรียงศักดิ์พานิช จ.กำแพงเพชร

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 27/08/2559

เกษตรกรผู้โชคดี คุณสยุมพร บรรณาการ จ.กาญจนบุรี
ร้านค้าผู้โชคดี บริษัท เอ็มเจเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.กาญจนบุรี

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 03/09/2559

เกษตรกรผู้โชคดี คุณวัลลพ เสือนุ่ม จ.นครสวรรค์

ร้านค้าผู้โชคดี ร้านเกษตรคำ้คูณ จ.นครสวรรค์

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 10/09/2559

เกษตรกรผู้โชคดี คุณเวิน ปัญญาสิม จ.เลย

ร้านค้าผู้โชคดี ร้านหงษ์ฟ้าการเกษตร จ.เลย

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 17/09/2559

คุณณรงค์เกีรยติ บุญเรืองรอด จ.สุพรรณบุรี
ร้านค้าผู้โชคดี บริษัท เจ เอส ดี เคมีเกษตร จ.สุพรรณบุรี

สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 24/09/2559

เกษตรกรผู้โชคดี คุณวราภรณ์ ทองหล่อ จ.กำแพงเพชร

ร้านค้าผู้โชคดี ร้านพืชผลยั่งยืน จ.กำแพงเพชร

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 01/10/2559

เกษตรกรผู้โชคดี คุณธีรพล คุ้มประดิษฐิ์ จ.กำแพงเพชร

ร้านค้าผู้โชคดี ร้านพืชผลยั่งยืน จ.กำแพงเพชร

สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 08/10/2559

เกษตรกรผู้โชคดี คุณสัมพันธ์ อิ๋วสกุล จ.นครศรีธรรมราช

ร้านค้าผู้โชคดี บจก.เวชสิทธิ์การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช

ร้านค้ารีบสมัคร เป็นจุดรับสมัคร
เกษตรกรรีบสมัครสมาชิก ม้าบินเมมเบอร์การ์ด 
ผู้โชคดีรับทองคำคนต่อไปอาจเป็นคุณ
จับจริง แจกจริง ถ่ายทอดสดการจับรางวัลในรายการ ศึกจ้าวมวยไทย ทุกวันเสาร์ เวลา 12.15น.เป็นต้นไป ทางช่อง 3 และ HD 33