รายชื่อเกษตรกรและร้านค้าผู้โชคดีจากรายการ "ปุ๊บปั๊บ รับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ภาค 2

รายชื่อเกษตรกรและร้านค้าผู้โชคดีจากรายการ "ปุ๊บปั๊บ รับทอง กับม้าบินเมมเบอร์การ์ด" ภาค 2
วันที่ 19/11/59   จับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 1
เกษตรกรผู้โชคดี  คุณบุญ เหลาทาคำ จ.กำแพงเพชร รับทองคำ 50 สตางค์
ร้านค้าผู้โชคดี  หจก.รัตนเคมีเกษตร จ.กำแพงเพชร  รับทองคำ 50 สตางค์


วันที่ 26/11/59   จับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 2
เกษตรกรผู้โชคดี  คุณศรีจันทร์  ถนัดกิจ จ.กำแพงเพชร รับทองคำ 50 สตางค์
ร้านค้าผู้โชคดี  หจก.รัตนเคมีเกษตร จ.กำแพงเพชร  รับทองคำ 50 สตางค์


วันที่ 03/12/59   จับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 3
เกษตรกรผู้โชคดี  คุณเชาวลิต พุกมีพันธ์ จ.สุพรรณบุรี รับทองคำ 50 สตางค์
ร้านค้าผู้โชคดี  บจก.ศิวะเคมีการเกษตร จ.สุพรรณบุรี  รับทองคำ 50 สตางค์

วันที่ 10/12/59   จับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 4
เกษตรกรผู้โชคดี  คุณสมชาย เที่ยงธรรม จ.สุโขทัย รับทองคำ 50 สตางค์
ร้านค้าผู้โชคดี  ร้านพรสวรรค์เคมีเกษตร-แก็ส จ.สุโขทัย  รับทองคำ 50 สตางค์

วันที่ 17/12/59   จับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 5
เกษตรกรผู้โชคดี  คุณอุบล บุณนันท์ จ.กำแพงเพชร รับทองคำ 50 สตางค์
ร้านค้าผู้โชคดี  สหกรณ์การเกษตรแม่ลาดจำกัด จ.กำแพงเพชร  รับทองคำ 50 สตางค์

วันที่ 24/12/59   จับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 6
เกษตรกรผู้โชคดี  คุณขาว พงษ์แวว จ.นครสวรรค์ รับทองคำ 50 สตางค์
ร้านค้าผู้โชคดี  ร้านร่วมทรัพย์ค้าข้าว จ.นครสวรรค์  รับทองคำ 50 สตางค์

วันที่ 31/12/59   จับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 7
เกษตรกรผู้โชคดี  คุณเกอรีย์  วงโคกสูง จ.กาฬสินธุ์ รับทองคำ 50 สตางค์
ร้านค้าผู้โชคดี  ร้านรวมการเกษตร(สกต.กาฬสินธุ์) จ.กาฬสินธุ์  รับทองคำ 50 สตางค์

วันที่ 07/01/59 จับรางวัลมอบโชคครั้งที่ 8
เกษตรกรผู้โชคดี คุณสวัฒน์ ตั้งกองทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี รับทองคำ 50 สตางค์
ร้านค้าผู้โชคดี บจก.ศิวะเคมีการเกษตร จ.สุพรรณบุรี รับทองคำ 50 สตางค์