เรื่องน่ารู้ : ดอกข้าวโพด | เดลินิวส์

เรื่องน่ารู้ : ดอกข้าวโพด | เดลินิวส์
เรื่องน่ารู้ : ดอกข้าวโพด | เดลินิวส์
„ดอกข้าวโพดจะออกเป็นช่อ ดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่ในต้นเดียวกัน โดยดอกเพศผู้จะออกเป็นช่อและออกที่ปลายยอด ส่วนดอกเพศเมียจะอยู่ต่ำถัดลงมาออกระหว่างกาบของใบและลำต้น คนไทยเมื่อก่อนจะนำยอดเกสรเพศเมียและฝอยข้าวโพด ใช้เป็นยาแก้เบาหวาน ด้วยการใช้ยอดเกสรเพศเมียที่ตากแห้งแล้วประมาณ 30 กรัม ต้มน้ำกิน บางพื้นที่ก็ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับไต โดยใช้ยอดเกสรเพศเมียแห้ง 60 กรัม ต้มน้ำกินวันละ 2 ครั้ง หรือใช้รักษาบาดแผล ด้วยการนำเกสรเพศเมียสด ๆ มาตำจนละเอียดแล้วพอกแผลช่วยให้อาการแผลดีขึ้น เป็นต้น.“