โครงการประชารัฐ ณ.สวพ เขต2 พิษณุโลก

โครงการประชารัฐ ณ.สวพ เขต2 พิษณุโลก
ในโครงการปัจจัยการผลิตคุณภาพ โครงการประชารัฐ ณ.สวพ เขต2 พิษณุโลก ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูท ปุ๋ยตราม้าบิน ให้ความสนใจในโครงการม้าบินเมมเบอร์การ์ดและให้เกรียติสมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ม้าบินเมมเบอร์การ์ด ปุ๋ยตราม้าบินขอขอบพระคุณเป็นสูงครับ