ไอ ซี พี อมยิ้มอิ่มใจ มอบชั้นวางหนังสือ

31
กค
2558
ไอ ซี พี อมยิ้มอิ่มใจ มอบชั้นวางหนังสือ
By: น้องอิ่มใจ

กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และมีความต้องการสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กลุ่มไอ ซี พี จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีการจัดหาชั้นวางหนังสือสำหรับชุมชน ผ่านโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงการห้องสมุดขนาดย่อมที่กระจายไปตามจุดต่างๆ  โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน กลุ่มไอ ซี พี ของเรา ได้นำชั้นวางหนังสือจำนวน 27 ชิ้น ไปมอบให้ กศน. อำเภอนครหลวง เพื่อแจกจ่ายไปยังบ้านหนังสืออัจฉริยะ

เมื่อได้ฟังเสียงตอบรับจากชาวบ้านในพื้นที่แล้ว พวกเราชาว ไอ ซี พี ก็อมยิ้มและอิ่มใจไปตามๆกัน เพราะชาวบ้านต่างชื่นชอบชั้นวางหนังสือเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน และสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังฝากคำขอบคุณมายังกลุ่มบริษัท ไอ ซี พี กันถ้วนหน้าค่ะ