UP DATE ของรางวัลโครงการม้าบิน เมมเบอร์ การ์ด สิทธิพิเศษเฉพาะเกษตร

UP DATE ของรางวัลโครงการม้าบิน เมมเบอร์ การ์ด สิทธิพิเศษเฉพาะเกษตร
Up date ของรางวัลพิเศษ สำหรับสมาชิก ม้าบิน เมมเบอร์ การ์ด ปี2560 เกษตรกรที่สะสมคะแนน และสามารถแลกของรางวัลได้ตามระดับคะแนนที่สะสมไว้ สามารถสอบถามและแลกรับ ของรางวัลได้ที่ร้านเคมีเกษตร ที่มีสัญลักษณ์ เป็นจุดรับสมัคร และจุดแลกของรางวัล
หมายเหตุ ; บริษัท สงวนสิทธิ์ที่ จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนของรางวัล หากของรางวัลนั้น สิ้นสุดการผลิต หรือสินค้าตกรุ่น และหรือหาไม่ได้ตามท้องตลาด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า