S-CAS - ที่สุดของปุ๋ยมีระดับ

1
กย
2558
S-CAS - ที่สุดของปุ๋ยมีระดับ
By: พี่พายุ

แตกต่างอย่างแท้จริง ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศส

เม็ดใหญ่ ขาว หว่านง่าย

เม็ดแกร่ง แห้ง ไม่ติดเครื่องหยอด

เขียวไว เขียวทน พืชกินได้นาน

ตอบสนองกับพืชทุกชนิด