ข่าวสาร

เรื่องน่ารู้ : ดอกข้าวโพด | เดลินิวส์ „ดอกข้าวโพดจะออกเป็นช่อ ดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่ในต้นเดียวกัน โดยดอกเพศผู้จะออกเป็นช่อและออกที่ปลายยอด ส่วนดอกเพศเมียจะอยู่ต่ำถัดลงมาออกระหว่างกาบของใบและลำต้น“
ศรีสะเกษแก้ปัญหาโรคหอมเลื้อย | เดลินิวส์ „สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (สวพ.4) ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพ โดยมีวิธีการเก็บเศษซากหอมแดงออกจากพื้นที่ปลูกและเผาทำลาย ไถตากดิน 2-3 ครั้ง“
สัมผัสสิทธิพิเศษ อย่างมีระดับ หลังจากเริ่มโครงการ ม้าบิน เมมเบอร์ การ์ด มาได้ระยะเวลาหนึ่ง จำนวนสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ก็ทยอยเพิ่มขึ้นในทุกพืชพื้นที่ของประเทศ
ในสถานการณ์ที่ยางพารามีราคาตกต่ำ ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากมาตรการการช่วยเหลือยางพาราในระยะเร่งด่วนของรัฐบาลแล้ว การช่วยตนเองของชาวสวนยางในการปลูกพืชเสริมรายได้และทำอาชีพเสริมอื่นๆ จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
“พริกขี้หนูสวนเป็นเครื่องปรุงอาหารคู่ครัวไทยมาช้านาน ตลาดมีความต้องการสูง แต่ปัญหาการปลูกพริกขี้หนูสวน บ้านเราปลูกกันแบบตามมีตามเกิด ไม่มีพันธุ์สำหรับการค้าอย่างแท้จริง ให้ผลผลิตไม่แน่นอน เมื่อปลูกกลางแจ้งมักเกิดโรคและตาย ประกอบกับภูมิอากาศโลกเปลี่ยนไป ภัยแล้งเกิดถี่ ยิ่งทำให้ผลผลิตน้อยลงไปอีก เกษตรกรมีโอกาสเสี่ยงขาดทุนมากขึ้น กรมวิชาการเกษตรจึงคิดปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูสวนที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น และสามารถทนความแห้งแล้งของภูมิอากาศในอนาคต”
กรมฝนหลวงฯเปิดปฏิบัติการคนล่าเมฆ เร่งทำฝนเทียม ปั๊มน้ำเข้าเขื่อนป่าสักฯ รับวิกฤติดันน้ำเค็มแก้น้ำประปากร่อยให้คนเมืองกรุง
ปรากฎการณ์เกิดเอล นิโญ่ของปี 2015 มาถึงจุดสุดยอดแล้ว หลังจากเกิดเอล นิโญ่รุนแรงก็จะตามมาด้วยปรากฎการณ์ ลา นิญ่า (La Nina)ซึ่งจะทำให้อากาศแห้งในบางส่วนของสหรัฐและมีฝนตกในออสเตรเลีย-อินโดนีเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต้นหอม - เรื่องน่ารู้ „ต้นหอมเป็นพืชล้มลุกมีหัวใต้ดิน มีกลิ่นหอมฉุนและรสซ่า ใบและหัวใช้กินเป็นผัก เป็นผักที่ช่วยเพิ่มคุณค่าสารอาหาร“
กรมชลฯ มั่นใจแล้งนี้ น้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ | เดลินิวส์ „นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาให้ความร่วมมือกับกรมชลประทานในการงดทำนาปรัง ในปี 2558/59 ค่อนข้างน่าพอใจ แม้จะมีเกษตรกรส่วนหนึ่งยอมเสี่ยงทำนาปรังไปประมาณ 1.28 ล้านไร่ก็ตาม“
จากสถานการณ์ราคาพืชเศรษฐกิจตกต่ำเป็นเวลายาวนาน ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และแนวโน้มราคาพืชเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะยางพาราไม่สดใสนัก

หน้า