สินค้า

แม่ปุ๋ยนำเข้า

 • 21
 • 0
 • 0
เอส-แคส (S-CAS)
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
24s
 • 46
 • 0
 • 0
ยูเรีย (UREA)
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย
 • 0
 • 0
 • 60
โพแทสเซียมคลอไรด์ (PCl)
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าวโพด, ยางพารา
 • 21
 • 0
 • 0
แอมโมเนียมซัลเฟต (AS)
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, ปาล์ม

ปุ๋ยสูตรนำเข้า

 • 16
 • 20
 • 0
(รัสเซีย)
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย
ธาตุอาหารรอง:
12S

ปุ๋ยสูตรมาตรฐาน

 • 15
 • 5
 • 20
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 6.7S
 • 30
 • 0
 • 0
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด
ธาตุอาหารรอง:
3MgO + 4CaO + 5S
 • 16
 • 8
 • 8
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 6.7S
 • 18
 • 4
 • 6
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 6.7S

ปุ๋ยสูตรเข้มข้น

 • 18
 • 8
 • 8
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 14S
 • 15
 • 15
 • 15
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 7S
 • 13
 • 13
 • 21
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าวโพด, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
0.7MgO + 1.2CaO + 5S