สินค้า

แม่ปุ๋ยนำเข้า

 • 0
 • 0
 • 60
โพแทสเซียมคลอไรด์ (PCl)
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าวโพด, ยางพารา

ปุ๋ยสูตรมาตรฐาน

 • 18
 • 4
 • 5
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ยางพารา
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 6.7S
 • 15
 • 5
 • 20
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 6.7S
 • 18
 • 4
 • 6
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 6.7S
 • 15
 • 7
 • 18
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ยางพารา, อ้อย
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 6.7S

ปุ๋ยสูตรเข้มข้น

 • 18
 • 8
 • 8
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 14S
 • 21
 • 7
 • 18
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ยางพารา, อ้อย, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 5S
 • 20
 • 10
 • 12
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ยางพารา
ธาตุอาหารรอง:
7S
 • 20
 • 8
 • 20
น้ำหนัก:
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง:
1.3MgO + 4S