S-CAS ( เอส-แคส ) 21-0-0+24s

21
0
0
เอส-แคส (S-CAS)
ชนิด: 
แม่ปุ๋ยนำเข้า
น้ำหนัก: 
50.00 ก.ก.
ใช้กับ:
ข้าวโพด
มันสำปะหลัง
อ้อย
ปาล์ม
ธาตุอาหารรอง: 
24s

อัตราการใช้ 25 ก.ก. ไร่

ข้าวโพด / อ้อย / ปาล์มน้ำมัน / สับปะรด / ผัก