ทีมงานขาย

ทีมงานขาย
test
นายสุรชาติ อินคง
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
NE1 ขอนแก่น เลย กาฬสินธุิ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
เบอร์ติดต่อ:
081-8502619
นายสุเนตร เหล่าเขตกิจ
ผู้จัดการภาค
เขตการขายที่ดูแล:
ภาคเหนือและภาคกลาง
เบอร์ติดต่อ:
081-8059897
นายประจักษ์ รักษาภูมิ
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
S ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
เบอร์ติดต่อ:
062-5985339
นางสาวพรพิมล เรียงณรงค์
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
NE1 ขอนแก่น เลย กาฬสินธุิ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
เบอร์ติดต่อ:
081-9093270
นายกรกฎ สุวรรณาภรณ์
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
N1 ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
เบอร์ติดต่อ:
092-2716851
นางสาวสุนิสา บัวเหม
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
C2 สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครปฐม
เบอร์ติดต่อ:
081-8314177
นายสิทธิพงษ์ สะพรั่ง
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
N2 กำแพงเพชร พิจิตร
เบอร์ติดต่อ:
081-821-7252
นายธวัช อ่องคำ
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
N3 ลำปาง ,ลำพูน ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,แม่ฮ่องสอน ,น่าน ,แพร่ ,พะเยา
เบอร์ติดต่อ:
081-831-4077
นายกิติศักดิ์ ดวนใหญ่
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
C1 นครสวรรค์ อ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา เพชรบูรณ์ สระบุรี ลพบุรี
เบอร์ติดต่อ:
089-202-7265
นายวรภพ ภักดีแก้ว
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
Coporate กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ:
089-202-7268
นายเกื้อพงศ์ วงสวาห์
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
NE3 ชัยภูมิ ,นครราชสีมา ,บุรีรัมย์
เบอร์ติดต่อ:
089-816-2497
นายสุภัทรชัย ชัยฤิทธิ์
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
S ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
เบอร์ติดต่อ:
092-271-6849
นายรัฐจักร พลับพลาไชย
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
C3 กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นนทบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เบอร์ติดต่อ:
085-661-0520
นายสัญฐิติ รักษาพราหมณ์
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
C2 สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครปฐม
เบอร์ติดต่อ:
085-661-6585
นายอุเทน ปาคำมา
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
N1 ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
เบอร์ติดต่อ:
081-831-3997
นายไพรวัลย์ วีรอภินันท์
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
N2 กำแพงเพชร พิจิตร
เบอร์ติดต่อ:
089-205-4461
นายกิตติกร พรหมมินทร์
พนักงานส่งเสริมการขาย
เขตการขายที่ดูแล:
N3 ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ:
089-200-5936
นายณัฐพล ชมภูบุตร
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
NE2 สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ:
089-200-5946
นายวรพล ภาคย์อุฬาร
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
E กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
เบอร์ติดต่อ:
081-867-9982
นายทรงพล น้อยบัวทิพย์
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
NE1 ขอนแก่น เลย กาฬสินธุิ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
เบอร์ติดต่อ:
081-838-5022
นายสมภพ ยางหิน
พนักงานขาย
เขตการขายที่ดูแล:
S ประจวบ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
เบอร์ติดต่อ:
085-661-6592