workwithus - ICP FERTILIZER

3937 จำนวนผู้เข้าชม

บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด
บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตปุ๋ยเคมีและนำเข้าวัตถุดิบแม่ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานที่คัดสรรแล้วจากทั่วทุกมุมโลกเช่นสหรัฐอเมริกา แคนนาดา รัสเซีย และตะวันออกกลาง เป็นต้น ภายในตราสินค้า”ปุ๋ยตราม้าบิน”ซึ่ง ตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรมไทยมายาวนานกว่า 40 ปี มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ขายและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (หลายอัตรา)
คุณสมบัติ  
 • เพศชาย/หญิง  อายุ ไม่เกิน 28 ปี                                     
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
 • (พืชไร่ พืชสวน ปฐพี กีฎวิทยา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ด้านงานขายเคมีเกษตร
 •  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ขายผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร
 • สร้างและหาโอกาสให้กับร้านค้า
 • รักษาและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย  
 
—————————————————————————————
สวัสดิการบริษัท 
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ทันทีที่เริ่มงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของเยี่ยมพนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/คลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่
 • รถยนต์และค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง (สำหรับฝ่ายขาย)
 • สวัสดิการทำงานนาน(ได้รับทอง)ตามอายุงาน
—————————————————————————————
      สนใจส่งประวัติมาได้ที่ : info@icpfertilizer.com