about-icpfer - ICP FERTILIZER

6859 จำนวนผู้เข้าชม

 

บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด 

 

      บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตปุ๋ยเคมี และนำเข้าวัตถุดิบแม่ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานที่คัดสรรแล้วจากทั่วทุกมุมโลก

เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา รัสเซีย และตะวันออกกลาง เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “ปุ๋ยตราม้าบิน” ซึ่ง ตอบสนองความต้องการของภาค

เกษตรกรรมไทยมายาวนานกว่า 40 ปี

ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 42 อาคาร ไอ ซี พี ชั้น 1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 

มีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2 แห่ง ประกอบด้วย หนึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ติดกับแม่น้ำป่าสัก เรามีท่าเรือ ที่ทันสมัยถึง 4 ท่า มีขีดความสามารถในการขนถ่ายวัตถุดิบมากกว่า 3,500 ตัน/วัน มีความสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ำ 

แห่งที่สองตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง

 

      บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์จำกัด

นอกจากนี้เรามีการพัฒนาระบบควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย มีห้องจัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีระบบการ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC) มีห้องแล็บในกลุ่มบริษัท เพื่อการตรวจ

วิเคราะห์ธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีแต่ละสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการ เกษตรเป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อให้ถูกต้องตรงตามสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

มีระบบการจัดเก็บและจ่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยระบบพีสลิง ทำให้การจ่ายสินค้าให้กับลูกค้ามีความแม่นยำสูง สะดวกรวดเร็วและกระสอบมีความสะอาดก่อนส่งถึงมือร้านค้าและเกษตรกร

      ผลิตภัณฑ์ของเรามีข้อแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมาย เช่น แม่ปุ๋ยผสมเสร็จของไอ ซี พี ไม่มีดินทรายผสมอยู่เลย และนอกจากนี้เรายังมีการคัดขนาดเม็ดปุ๋ยก่อนทำการผสมทำให้เม็ดปุ๋ยมีขนาดเท่าๆกัน เพื่อไม่ให้มีการแยกชั้นระหว่างการขนส่งก่อนถึงมือคุณ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย แม่ปุ๋ยนำเข้า ปุ๋ยสูตรนำเข้า ปุ๋ยสูตรมาตรฐาน และปุ๋ยสูตรเข้มข้น